Leden Golfbaan de Vlietlanden

Baancommissie

De Baancommissie wordt gevormd door:

 • Edwin Vos (Baancommissaris)
 • Rob van Vliet (Directie)

De voorzitter heeft de titel Baancommissaris. Op het gebied van baanconditie is de baancommissaris de contactpersoon tussen de leden, bestuur en de baaneigenaar.

De baancommissaris heeft nauw overleg met de greenkeepers; de aansturing van de greenkeepers ligt echter bij de baaneigenaar. De werkzaamheden van de Baancommissie vinden in nauw overleg met de Regel- & Handicap Commissie plaats. Voor een goede afstemming neemt de Baancommissaris deel aan het commissieoverleg van de R&H commissie.

Baanwerkzaamheden

Baanwerkzaamheden die onder verantwoordelijk van de baancommissie vallen zijn o.a:

 • Het er mede op toezien dat de kwaliteit van de golfbaan op een dusdanig niveau is en blijft dat de NGF D-status van de baan permanent gegarandeerd is.
 • De speelkwaliteiten van de baan optimaal zijn aangepast aan het wedstrijdschema van de wedstrijdcommissie.
 • Toezien dat de onderhoudswerkzaamheden op basis van het baanbeheersplan door de greenkeepers worden uitgevoerd;
 • Bijhouden van de course- en sloperating;
 • Bepalen van de breedte van de fairways, de hoogte van de roughs en de snelheid van de greens;
 • Plaatsen van markeringen van “out of bounds”, waterhindernissen, GUR en vaststellen van “local rules” in samenwerking met de R & H commissie;
 • Plaatsen van afstandsmarkeringen;
 • Beleidsadvisering aan de eigenaar en het bestuur inzake de baan waaronder begrepen gewenste aanpassingen, waaronder ook bv. zaken met betrekking tot het milieu (GEO)
 • Het verstrekken van informatie aan leden betreffende de uitvoering van (onderhouds)werkzaamheden;
 • Het aansturen van vrijwilligers.

Vrijwilligers

De baancommissaris stuurt een vrijwilligersgroep aan die werkzaamheden verrichten met het doel de baan mooier, beter en aantrekkelijker te maken. Geen specialistische greenkeepers werkzaamheden, maar meer de kleinere zaken zoals:

 • Helpen met snoeiwerkzaamheden;
 • Fruitbomen spiegelen en onderhouden;
 • Pluimen van het Pampus gras onderhouden;
 • Banken en borden onderhouden;
 • Winterafslagplaatsen plaatsen en opruimen;
 • Bloembollenperken onderhouden en vernieuwen;
 • Dit alles in overleg met en op kosten van de Directie;

De vrijwilligersochtenden zijn altijd gezellige klusochtenden met koffie en lunchpauzes die verzorgd worden door de Directie. Er wordt veel gedaan; alles in een redelijk tempo en gemoedelijke sfeer.

Heb je zin de vrijwilligersgroep te versterken, wil je wat meer informatie, meld je dan aan bij Ron Otto (tel 0681696050)