Leden Golfbaan de Vlietlanden

Regel & Handicapcommissie

Handicaps

 • Toekennen, berekenen, administreren en publiceren van de playing en exact handicaps van alle clubleden, inclusief jaarlijkse herziening van hun algemene speelsterkte volgens de regels van het World Handicap System (WHS);
 • Voorlichten van de leden inzake alle regels die betrekking hebben op het verkrijgen en de berekening van handicaps;
 • Contact onderhouden met de handicapcommissies van andere clubs als leden een overstap maken naar die andere clubs;
 • Adviseren inzake de lay-out van de scorekaart;
 • Bepalen van de stroke index.

Regels

 • Contact onderhouden met de commissie golfvaardigheid met betrekking tot het afnemen van Golfregel examens in het kader van het 9-stappenplan;
 • Geven van richtlijnen aan de wedstrijdcommissie en toezien op de naleving van de eisen met betrekking tot qualifying wedstrijden;
 • Contact onderhouden met de Regiocommissaris en de Handicap- en Regelcommissie van de NGF;
 • Geven van richtlijnen aan de baancommissie ten aanzien van meetpunten en de plaatsing van de teemerken;
 • Vaststellen wanneer de baan qualifying is;
 • Vaststellen van tijdelijke Local Rules, bijvoorbeeld de Zomer- en Winterregels.

Regels in de baan

 • Gebruikers van de golfbaan
 • dienen een geldig toegangsbewijs zichtbaar te dragen;
 • dienen met een eigen set clubs te spelen.
  • Starttijd
  • Starttijden:
   • Hole 1 voor negen holes
   • Hole 10 voor negen en achtien holes

Voorrangsregels (standing):

Standing krijgen

 • Spelers in een door of namens het bestuur van GC De Vlietlanden, de directie van Golfbaan de Vlietlanden, de NGF of een externe organisatie of club uitgeschreven wedstrijd;
 • Spelers die deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door de wedstrijdcommissie;
 • Achterop komende flights die sneller spelen dan de flights daarvoor. Bepalend is dus het speeltempo, ongeacht het aantal spelers in de flight.

Géén standing krijgen

 • Partijen die niet op de eerste tee zijn gestart, evenals partijen die één of meerdere holes overslaan.
 • Flights die niet aan een wedstrijd deelnemen en tussen flights terecht zijn gekomen die deelnemen aan een door of namens het bestuur van GC De Vlietlanden, de directie van Golfbaan de Vlietlanden, de NGF of een externe organisatie of club uitgeschreven wedstrijd.

Ritsen

 • Spelers die 9 holes achter de rug hebben, hebben voorrang op diegenen die op deze 9 holes starten, tenzij deze spelers op hun starttijd starten. Hebben deze echter hun stand al ingenomen dan dient men te wachten totdat ze hebben afgeslagen.
 • Er moet worden ’geritst’ op basis van volgorde van aankomst.

Doorlaten

Voor doorlaten gelden de volgende regels:

 • Een partij die haar plaats in de baan niet kan behouden en een hole afstand verliest op de spelers in die groep. De uitgenodigde partij dient hieraan gevolg te geven.
 • Spelers die naar een bal zoeken dienen de achteropkomende spelers door te laten (en daartoe een teken te geven) zodra duidelijk wordt dat een bal niet gemakkelijk te vinden is.
  Deze regel geldt ook tijdens wedstrijden (zie ook: voorrang in de baan onder standing)

Marshal

De aanwijzingen van de marshal dienen te worden opgevolgd.

Gedragsregels

 • plaggen terugleggen en zorgvuldig aandrukken;
 • pitchmarks herstellen;
 • bunkers aanharken en de hark volledig in de bunker plaatsen;
 • niet met trolleys/buggy’s tussen bunkers en green doorlopen/rijden;
 • volg zoveel mogelijk de paden;
 • volg de aangegeven looproutes naar de volgende afslag.

Greenkeeper in de baan

 • greenkeepers in de baan hebben altijd voorrang;
 • geef greenkeepers de ruimte;
 • wacht op een teken van de greenkeeper, voordat u verder speelt.

Local rules

 • Staan aangegeven op de scorekaart. Tijdelijke local rules staan vermeld op het Mededelingenbord in de hal.

Gedragsregels op de driving range

 • Niet afslaan wanneer personeel zich op de driving range bevindt;
 • Niet afslaan van het gras, tenzij in het aangegeven vak;
 • Geen ballen rapen;
 • Na het oefenen de ballenmandjes terugplaatsen

Aanscherping regels invullen Qualifying kaarten (Q kaart)

Een Qualifying Kaart is het officiële NGF document voor de score. Deze kaart heeft de Regel- en Handicapcommissie nodig voor het verwerken van de behaalde resultaten. De meeste Q-kaarten (van zowel de thuisbaan als een vreemde baan) worden correct ingevuld, maar menig speler zal wel eens een mailtje van ons hebben ontvangen met de mededeling dat er iets niet correct was met zijn of haar Q-kaart. Vaak corrigeerde de Regel- en Handicapcommissie de Q-kaart en werd de speler vriendelijk verzocht bij de volgende Q-kaart beter op te letten en de kaart compleet in te vullen.

Dit ‘verbeteren’ zal met ingang van 1 mei 2016 niet meer worden gedaan door de Regel- en Handicapcommissie. Na het lopen van een 9-holes of 18-holes rondje is voldoende tijd om samen met uw Marker de scores te controleren en de Q-kaart compleet in te vullen. Maak hier tijd voor, dit hoort ook bij het spelen van een golfrondje!

Een geldige Qualifying Kaart gelopen op De Vlietlanden voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. Registratiesticker van het E-Golf4U systeem
 2. Aantal slagen per hole en resultaat in Stableford punten
 3. Zowel Speler als Marker dienen de kaart te ondertekenen
 4. Vreemde Marker: vermelden naam, handtekening en NGF pasnummer. (min. hcp 54)
 5. De kaart is ingeleverd op de speeldag.
 6. Kaart is correct ingevoerd in de app en de kaart wordt thuis bewaard

Dus: Vul de scorekaart compleet in.

Wanneer een scorekaart niet compleet is ingevuld zal deze worden afgekeurd en in E-Golf4U als NO Return worden aangemerkt (gevolg is een handicap verhoging). Wanneer u op een vreemde baan een Q-kaart loopt dan dient de kaart voorzien te zijn van een gele sticker of stempel. Bij de betreffende club meldt u zich aan voor het spelen van een Qualifying Kaart. Na uw ronde logt u thuis in op de website van E-Golf4U met uw lidcode en uw wachtwoord. U gaat naar Mijn Profiel en klikt op Vreemde Kaarten en Nieuwe vreemde kaart invoeren. Na de keuze van de club waar u gespeeld heeft, datum en tijd, de baan en de kleur tee en Marker vult u uw score in.

De Q-kaart moet, met stempel of sticker van de baan waar men gespeeld heeft, volledig ingevuld en ondertekend, uiterlijk binnen 14 dagen in de daarvoor bestemde witte brievenbus van de R&H commissie in de entreehal van De Vlietlanden gedeponeerd worden.