Leden Golfbaan de Vlietlanden

Wedstrijdscommissie

De Wedstrijdcommissie (WeCo) wordt gevormd door:

Koos Mol – Voorzitter

Koos heeft als taak alle werkzaamheden die door de commissie verricht worden ten aanzien van wedstrijden te coördineren zodat deze eerlijk verdeeld worden onder alle commissieleden. In voorkomende gevallen treedt hij op als wedstrijdleider. Tevens is het zijn taak alle vergaderingen van de wedstrijdcommissie voor te zitten en als afgevaardigde van de wedstrijdcommissie zitting te nemen in het hoofdbestuur van de vereniging.

Leden

Simon Bosma

Simon is onze E-Golf4U specialist, indien er vragen zijn omtrent inloggen, het invoeren van wedstrijden, het opzetten van competities op E-Golf4U. Wanneer er voor E Golf4U een oplossing gevonden moet worden voor een probleem, is Simon de eerst aangewezene die hiervoor in aanmerking komt. Ook treedt hij op als wedstrijdleider van de seniorencompetitie en wanneer nodig voor een van de overige wedstrijden.

Dirk Kerkhof

Dirk is belast met de organisatie en is tegelijkertijd wedstrijdleider van de volgende wedstrijden:

de wintercompetitie, de Matchplay wedstrijden en de  Pitch en Putt competitie. Is, wanneer nodig, ook wedstrijdleider bij de overige wedstrijden.

Tineke Hayes

Tineke vinden wij voornamelijk achter de inschrijftafel tijdens de wedstrijden. Zij zorgt er voor, dat elke wedstrijdspeler de juiste score kaart ontvangt en het inschrijfgeld wordt geïnd. Ook tijdens de prijsuitreiking is zij de assistente van…….. en zorgt ze er voor dat alle prijzen op tijd geregeld zijn.

Wedstrijdleider

De wedstrijdleider heeft de verantwoordelijkheid er voor te zorgen, dat alle wedstrijden die onder zijn beheer vallen ordentelijk en volgens de spelregels verlopen. Hiervoor heeft hij altijd hulp van minimaal een commissielid. Alle vragen, opmerkingen en probleemsituaties dienen aan de wedstrijdleider voorgelegd worden en waar mogelijk worden deze opgelost en wanneer nodig in overleg met de Regel- en Handicapcommissie.