Het algemeen bestuur wordt gevormd door de leden van het dagelijks bestuur, directie en de voorzitters van de commissies.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende personen:
Ron Otto (voorzitter)
Nico Müller (secretaris/vicevoorzitter)
Dick Hoekemeijer (Penningmeester)
Vacature (R&H commissie)
Piet Manshanden (Wedstrijdorganisatie)
Bert de Boer (Jeugdcommissie)
Rob van Vddet (directie)