Het algemeen bestuur wordt gevormd door de leden van het dagelijks bestuur, directie en de voorzitters van de commissies.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende personen: