Doorlaten
Voor doorlaten gelden de volgende regels:

 • Een flight die haar plaats in de baan niet kan behouden en een hole of meer afstand verliest op de spelers van de voorgaande flight behoort de achterliggende flight op verzoek door te laten. De uitgenodigde partij dient hieraan gevolg te geven. Bepalend is dus het speeltempo, ongeacht het aantal spelers in de flight, ongeacht of het een wedstrijdflight is.
 • Spelers die naar een bal zoeken dienen de achteropkomende spelers door te laten (en daartoe een teken te geven) zodra duidelijk wordt dat een bal niet gemakkelijk te vinden is.
 • Partijen die niet op de eerste of tiende tee zijn gestart, evenals partijen die één of meer meerdere holes overslaan hoeven niet worden te worden doorgelaten.

Deze regels gelden ook tijdens een wedstrijd

Marshal
De aanwijzingen van de marshal dienen te worden opgevolgd. Zie het artikel elders op deze website.

Gedragsregels

 • Plaggen terugleggen en zorgvuldig aandrukken.
 • Pitchmarks herstellen.
 • Bunkers aanharken.
 • Niet met trolleys/buggy’s tussen bunkers en green doorlopen/rijden.
 • Volg zoveel mogelijk de paden.
 • Volg de aangegeven looproutes naar de volgende afslag
 • Houd je aan de hole volgorde..

Greenkeeper in de baan

 • Greenkeepers in de baan hebben altijd voorrang.
 • Geef greenkeepers de ruimte.
 • Wacht op een teken van de greenkeeper, voordat u verder speelt.

Local rules

 • Staan aangegeven op de scorekaart.
 • Tijdelijke local rules staan vermeld Op het Mededelingenbord in de hal en op de informatieborden bij de holes 1 en 10.

Gedragsregels op de driving range

 • Niet afslaan wanneer personeel zich op de driving range bevindt.
 • Niet afslaan van het gras, tenzij in het aangegeven, met touwen aangegeven vak.
 • Geen ballen rapen.
 • Na het oefenen de ballenmandjes terugplaatsen.
 • Drivingrange ballen blijven op de range. Het verboden met drivingrange ballen te spelen.