Winterregels voor de periode 1 november – 30 april

Grond in bewerking (G.U.R.)

 • Gebieden in bunkers met diepe sleuven die zijn ontstaan door het wegspoelen van zand zijn G.U.R.
 • U.R. wordt gedefinieerd door elk gebied dat omgeven is door blauwe paaltjes.
 • Takken en stammen van omgewaaide of afgebroken bomen en losliggend snoeihout zijn G.U.R.
 • Barsten of scheuren in de grond in delen van het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager zijn G.U.R.

De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b

Schoonmaken van de bal

 • In het Algemene Gebied mag een bal zonder straf worden gemarkeerd, opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst.
 • Als de bal van een speler in het Algemene Gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:
  • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
  • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
   • dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
   • dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a

 • U behoort op de afslagplaats van de geplaatste matten af te slaan.