Het doel van de jeugdcommissie is het bevorderen van de golfsport onder de jongeren, waarbij het plezier in het golfen een belangrijk aspect is.

Centraal staat het overbrengen van de basisvaardigheden van het golfen. Jongeren worden hierdoor in staat gesteld binnen een bepaalde periode HCP54 te halen. Een belangrijk uitgangspunt is het periodiek monitoren en verbeteren van het opleidingstraject. Bij dit laatste is nauwe samenwerking tussen de golfpro’s, jeugdcommissie, jongeren en ouders van het grootste belang.

Verder willen wij het prestatie gericht golfen onder de jongeren stimuleren door het faciliteren van uitgebreide mogelijkheden om de golfvaardigheden te vergroten. Als doel is het bereiken van een HCP status gesteld en deze waar mogelijk verder te verlagen.