World Handicap System

Beschrijving

Het WHS in 4 punten:

  • De basis voor elke in te leveren score zijn de bruto scores per hole. Maar als de spelvorm stableford of tegen par is, dan kan je op het moment dat er niet meer gescoord kan worden, de bal oppakken en noteer je een 11 op je scorekaart en wordt voor deze hole in de software automatisch een netto double bogey ingevoerd. Een netto double bogey is de laagste score op een hole die nul stablefordpunten oplevert.
  • Elke bruto score over 9 of 18 holes wordt omgerekend tot een bruto resultaat over 18 holes op een standaardbaan; dit heet het dagresultaat. Als bijvoorbeeld een dame met handicap 9 van de rode tees, waar ze 12 slagen krijgt, een bruto score van 85 maakt, dan heeft zij omgerekend een dagresultaat van 10,1. Deze 10,1 is de score ‘boven par’ op een standaardbaan. Deze dagresultaten worden met decimalen bepaald.
  • Het dagresultaat wordt als volgt berekend: de slope rating voor een standaardbaan (113) gedeeld door de slope rating van de gespeelde baan (127), vermenigvuldigd met het verschil tussen de aangepaste bruto score (85) en de course rating (73,7). In dit geval is het dagresultaat (113/127) * (85 – 73,7) = 10,1.
  • De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden.

Overige punten

  • Een belangrijk onderdeel van het nieuwe systeem is dat spelers, ongeacht hun handicap, naast wedstrijdscores ook scores van qualifying ronden kunnen inleveren, zowel over 9 als 18 holes en onder voorwaarden ook over 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes.
  • Ook in het WHS is er een systeem dat op basis van ingeleverde scores een correctie toepast op de scores van die dag. In het WHS heet dat de playing conditions calculation (PCC) en die wordt bepaald over alle ingeleverde scores van spelers met een handicap lager dan 36 voor iedere dag voor iedere baan.
  • Omdat deze PCC pas ’s nachts bepaald wordt, is de handicap na de ronde provisioneel totdat de PCC is toegepast, wat de volgende ochtend het geval is.
  • Daarnaast zijn er nog een aantal mechanismen ingebouwd om te voorkomen dat handicaps te snel stijgen of niet snel genoeg dalen.

Kijk voor meer informatie over het Wereld Handicap Systeem op golf.nl/whs.Heb je vragen over de wijziging van je handicap door de invoering van het Wereld Handicap Systeem? Neem contact op met de handicapcommissie van je club