• De R&H commissie zal een handleiding opstellen voor het Regelexamen waarin staat beschreven hoe de aanmelding, betaling en afwikkeling naar de NGF verloopt.
  • De voorzitter van de R&H commissie maakt afspraken met de penningmeester inzake controle van de betalingen van examen gelden.
  • De R&H commissie maakt een jaarprogramma waarin de regelinstructie en regelexamens worden vermeld. De data worden vastgesteld nadat de wedstrijd commissie haar jaarprogramma heeft opgesteld doch niet later dan 1 januari van het het nieuwe jaar. De R&H commissie bespreekt deze data met de directie van de golfbaan alvorens deze voor te leggen aan het bestuur.