Local rules staan op de scorekaart aangegeven. Tijdelijke local rules staan vermeld op het mededelingenbord in de hal.