Leden Golfbaan de Vlietlanden

Nieuwe baancommissaris

Met ingang van 1 februari 2019 is Edwin Vos benoemd tot baancommissaris. Hij zal in samenwerking met de Directie, de regel en handicap commissie en de greenkeepers er voor gaan zorgen dat de baan aan alle regels voldoet.

Wij wensen hem veel plezier in zijn nieuwe functie.

Erelid Jan Boukens

Op 20 maart jl. waren 54 leden van de Vereniging aanwezig op de Jaarvergadering 2018.
Naast de officiële plichtplegingen ook de bekendmaking van het wedstrijdprogramma 2018 en de Golf4Life dag (Samen golfen tegen kanker) op 23 juni a.s.

Bij die gelegenheid vond ook de voorzitterswisseling plaats.
Jan Boukens heeft de voorzittershamer overgedragen aan Ron Otto.
Voor 12 jaar bestuursverantwoordelijkheid heeft hij namens de leden een “waarderingsspeld”ontvangen en heeft de Directie hem tot Erelid benoemd.