Op 20 maart jl. waren 54 leden van de Vereniging aanwezig op de Jaarvergadering 2018.
Naast de officiële plichtplegingen ook de bekendmaking van het wedstrijdprogramma 2018 en de Golf4Life dag (Samen golfen tegen kanker) op 23 juni a.s.

Bij die gelegenheid vond ook de voorzitterswisseling plaats.
Jan Boukens heeft de voorzittershamer overgedragen aan Ron Otto.
Voor 12 jaar bestuursverantwoordelijkheid heeft hij namens de leden een “waarderingsspeld”ontvangen en heeft de Directie hem tot Erelid benoemd.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *